پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش صدور ویزاهای دانشجویی از سوی کانادا

کریس الکساندر وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا روز جمعه 7 نوامبر گفت تعداد دانشجویان خارجی که برای تحصیل به کانادا می آیند، به سرعت در حال افزایش است و می رود که در سال جاری رکورد بر جای بگذارد.

از ژانویه تا سپتامبر امسال، تعداد 103999 مجوز تحصیلی برای دانشجویان خارجی مایل به تحصیل در کانادا صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال 2013 ، حدود 11 درصد افزایش نشان می دهد. این افزایش نسبت به مدت مشابه در سال 2012 ، حدود 26 درصد می باشد.

بیش از نیمی از دانشجویان بین المللی که در سال 2013 به کانادا وارد شده اند از کشورهای زیر بوده اند:

  • جمهوری خلق چین : 29414 نفر
  • هند : 13758 نفر
  • کره جنوبی : 7284 نفر 8
  • فرانسه : 7045 نفر
  • ایالات متحده : 4847 نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19