پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش سوء استفاده‌های جنسی دیجیتال از کودکان در دوران پندمیک

آژانس مبارزه با پولشویی کانادا هشداری صادر کرده که در آن پندمیک کرونا را با افزایش تولیدات دیجیتال و سوء استفاده جنسی از کودکان مرتبط دانسته.

آژانس FINTRAC هشدار جدید را با همکاری اسکوشیا بانک صادر کرده که در آن به فهرستی از داد و ستدهای غیر قانونی مرتبط با استثمار کودکان اشاره شده. مرکز کانادایی محافظت از کودکان و پلیس آر سی ام پی نیز در تهیه این گزارش همکاری داشته‌اند.

یکی از مسئولان اسکوشیا بانک گفت خیلی سخت است که فقط بر اساس یک پرداخت پول بتوان دریافت که کسی در حال تهیه ویدیوهای جنسی از کودکان است ، ولی مشاهده چنین پرداختها، در کنار اطلاعات دیگر، وقوع کرایم را آشکار می‌کند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136849بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19