پربازدید

ویدیوکووید-19

افزایش سرقت از منازل منطقه یورک

در خانه ها را محکم ببندید، مسافرت هایتان را در سوشیال مدیا اعلام نکنید، و خلاصه خیلی مراقب باشید…

از اول امسال تاکنون 349 فقره ورود غیرقانونی به منازل ساکنان منطقه یورک گزارش شده. تعداد دزدی از منازل در همین مدت در سال قبل 320 مورد بوده.

برای مقابله با این دزدیها، پلیس منطقه یورک نیروی ویژه مبارزه با دزدی منازل ایجاد کرده که به دستگیری 20 نفر در سال جاری منجر شده.

در همین رابطه دو نفر به اسامی دندر کادیم دیویس 26 ساله و سانتاون تایوان کلارک 22 ساله دستگیر و به بیش از 60 فقره دستبرد به منازل و قانون شکنی متهم شده اند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19