پربازدید

ویدیوکووید-19

افزایش بدهی کانادایی ها

تورنتو- همه ما با نام آژانس نظارت بر اعتبار و بدهی کانادایی ها یعنی Equifax آشنا هستیم. این آژانس با دقت میزان بدهی ها، کردیت ها و تعهدات مالی افراد و شرکت ها را پیگیری می کند. بد نیست به آخرین گزارش این آژانس اشاره ای بکنیم.

جدیدترین گزارش «اکوفکس» حاکی است که در کل، میزان بدهی کانادایی ها، به ویژه در بخش اتوموبیل و وام های اقساطی در حال افزایش است، به طوری که کل بدهی مصرف کنندگان کانادایی در سه ماهه اول سال 2015 به یک تریلیون و 544 میلیارد دلار رسیده است (هر تریلیون دلار معادل هزار میلیارد دلار است).

برای مقایسه، بد نیست بدانیم که این رقم، 122 میلیارد دلار بیشتر از یک سال قبل از آن است که یک تریلیون و 422 میلیارد دلار بوده. به عبارت دیگر جمع بدهی مصرف کنندگان کانادایی طی یک سال 6/9 درصد افزایش یافته.
توضیح بیشتر آنکه بدهی برای خرید اتوموبیل 4/2 درصد و در بخش وامهای اقساطی 7/6 درصد نسبت به یک سال قبل افزایش یافته.
این گزارش نشان می دهد که متوسط بدهی هر کانادایی (به جز بدهی از بابت مورگیج یا وام مسکن)، برابر با 20910 دلار بوده که 2/7 درصد نسبت به یکسال قبل از آن افزایش یافته است.

یکی از مدیران ارشد آژانس اکوفکس می گوید این افزایش نرخ ها، علامت خــطر Red Flag نیست ولی چیزی است که می باید به دقت زیر نظر باشد. وی می گوید، «نظارت دقیق بر این موارد در این برهه از زمان، از همیشه مهمتر است».

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19