پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش ایرانیان در جزیره پرینس ادوارد کانادا

بدلیل افزایش مهاجران فارسی زبان از  ایران، انجمن تازه واردان پرینس ادوارد آیلند P.E.I اقدام به اضافه کردن مطالب فارسی در وب سایت خود خواهد کرد…

از سال 2008 تا 2009 تعداد فارسی زبانان این جزیره از 35 نفر به 70 نفر رسید و همچنان رو به افزایش است.

سی بی سی با خانواده علیمحمدی Alimohammadis گفتگویی انجام داد. این خانواده حدود 7 ماه قبل به کانادا آمده اند و والدین خانواده کاملاً به زبان انگلیسی مسلط نمی باشند. آنان از اضافه شدن مطالب فارسی به وب سایت، ابراز خوشنودی کرده اند. وب سایت مذکور به شش زبان مطالبی را ارائه می کند که اسپانیایی و عربی از نمونه های آن است.

سال گذشته 300 تازه وارد به جزیره پرینس ادوارد آمده اند که در مقایسه با دو سال قبل، تقریباً سه برابر شده است.

هزینه فارسی کردن وب سایت حدود 15000 دلار خواهد بود. دولت محلی آنرا تامین اعتبار کرد. وب سایت مذکور به نشانی www.PEIANC.com است که تا روز دوشنبه 12 دسامبر امکانات فارسی به آن اضافه نشده بود. 

سی بی سیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19