پربازدید

ویدیو

کووید-19

افت و خیزهای نرخ وام مسکن

در چند سال گذشته همه تحلیل گران اقتصادی سخن از سقوط قیمت املاک به علت افزایش بیرویه قیمتها می کردند که بر خلاف نظر آنها قیمت ها همچنان اما با سرعتی بیش از پیش افزایش یافتند تا جایی که تورنتو شاهد افزایشی 20 درصدی و ونکوور 30 درصدی بودند که اکنون خانه ای با ارزش کمتر از یک میلیون دلار یافتن، شاید که غیرممکن باشد و تمام تلاشهای دولت در سخت گیریهای بیشتر برای دادن وام هم موثر واقع نشده است. از سوی دیگر باز هم تحلیلگرانی اقتصادی بودند کـه صحبـت از افـزایش نـرخ وام مسکـن می کردند که ناگهان چند ماه قبل بانک مرکزی به کاهش باز هم بیشتر نرخها اقدام کرد و سخت گیریها هم چندان کارساز نشد.

اکنون چند بانک اصلی خودشان آستین بالا زده اند و نرخهای خود را افزایش داده اند. نرخهای ثابت و شناور بانکهای TD وScotia و RBC افزایش یافته اند در صورتی که موسسات مالی کوچکتر هنوز نرخهای پایین تری را ارائه می دهند.

گه گاه مشتریان محترم اینجانب بر اثر تلقینات دوستانی که از روی ناآگاهی آنها را راهنمایی خیرخواهانه می کنند در هنگام درخواست وام، تاکید دارند که حتما وامشان از چند بانک اصلی باشد در عین اینکه نرخهای موسسات کوچکتر را مطالبه می کنند.

سخن من با این دسته از شهروندان عزیزم این است که این آن موسسه است که پول خود را به شما می دهد نه برعکس و بنابر این چه فرقی می کند که چه موسسه ای به شما وام داده است، البته تمام تلاش مشاور وام شما آن است که وام شما را از یک بانک یا موسسه هر چه معتبرتر بگیرد اما گاهی یا نرخ بانکهای اصلی بیشتر است و یا شما شرایط آنها را ندارید و در صورت مراجعه به آنها درخواست وام شما یا پذیرفته نمی شود و یا شرایط بسیار دشواری خواهد داشت.

اکنون چند بانک اصلی نرخ شناور خود را حتی 2/70 درصد ارائه می دهند در حالی که موسسات کوچکتر تا 2/35 درصد و 2/45 درصد هم ارائه می دهند و یا وامهای با نرخ ثابت بانکهای بزرگ کمی بیشتر از بانکهای کوچکتر است. آینده چه خواهد شد تنها کسانی که گوی بلورین دارند قادر به پیش بینی هستند.

قانون اخیر 5 درصد پیش پرداخت تا 500000 دلار، و بالاتر تا کمتر از یک میلیون دلار با 10 درصد پیش پرداخت، باعث اثر گذاشتن بر بعضی بازارها در کانادا شده است. اصل قضیه اما آن است که نرخها هنوز بسیار پایین هستند ولی این قیمتها هستند که افسار گسیخته پیش می تازند و چند دلار بالا و پایین در پرداخت اقساط وام نیستند که تعیین کننده اند بلکه ارزش املاک هستند که باید هشداری برای مشتاقان خرید خانه باشد.

مسئله اصلی برای مشاوران وام، دریافت وام شماست بالاخص که بسیاری از همشهریان عزیز شرایط دریافت وام از بانکهای اصلی را ندارند و این تدبیر مشاوران وام است که وام آنها را به تصویب می رساند.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19