پربازدید

ویدیو

کووید-19

اعلام ورشکستگی روزنامه «مترو مِدیا»

رئیس انتشارات روزنامه کبک یکشنبه اعلام کرد که مترو مدیا این هفته اعلام ورشکستگی خواهد کرد و برای همیشه به پوشش اخبار محلی در بخش هایی از دو شهر بزرگ استان پایان می دهد.

اندرو موله، مدیر عامل این شرکت در پستی در ایکس (توییتر سابق) نوشت: «این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که این شرکت به طور ناگهانی فعالیت بیش از 30 نشریه خود از جمله مجله مترو و 16 هفته نامه چاپی را ماه گذشته به حالت تعلیق درآورد. مجله مترو دیگر وجود ندارد. تصمیم برای انتقال داوطلبانه دارایی های مترو مدیا Métro Média تصویب شده است.»

او افزود، این ورشکستگی قریب الوقوع نشان دهنده پایان غم انگیز 28 ماه ریاست من است. من به تیم‌ و خوانندگانمان فکر می‌کنم و احساس غم و اندوه و پشیمانی دارم. همچنین احساس بدی دارم که کارم ناتمام مانده است.»

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=190973بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19