پربازدید

ویدیو

کووید-19

اعتصاب 400معدنچی در انتاریو

کارگران معدن نمک در شهرک گودریچ Goderich انتاریو (شمال غربی گوئلف) از روز دوشنبه 20 اگوست اعتصاب خود را آغاز کرده اند.
Joe Free سخنگوی اتحادیه کارگران می گوید مذاکرات با کارفرما روز قبل از شروع اعتصاب، به بن بست رسید.
شهردار شهرک گودریچ گفت که این اعتصاب، اثر منفی بر روی شهر خواهد داشت.
آخرین اعتصاب معدنچیان در سال 2006 بود و آنان از بهار امسال، بدون قرارداد هستند.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19