پربازدید

ویدیو

کووید-19

اطلاعیه کنگره ایرانیان کانادا

چنانکه مستحضرید حضور و شرکت فعال ایرانیان مهاجر در تمامی محورهای توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کانادا یک ضرورت غیرقابل انکار است تا بتوانیم با فعالیت های خود سهم خود را در موفقیت این کشور و مردم نیک اندیش و دمکرات آن به خوبی به جا آورده باشیم و به عنوان یک شهروند کانادایی در موفقیت های آن در تمام زمینه های پیشگفت سهیم و شریک باشیم.

لذا کنگره ایرانیان کانادا ضمن تشکر و سپاسگزاری از دوستان عزیز و فعالان اجتماعی جامعه ایرانیان که آمادگی خود را برای حضور در انتخابات کشوری کانادا در سال 2015 اعلام نموده اند، اعلام می دارد که گردهمایی بزرگی را به منظور آشنایی و بحث و تبادل نظر با این عزیزان و پشتیبانی از آنها در تاریخ پنجشنبه 12 دسامبر از ساعت 6:30 تا 8:30 بعدازظهر در ساختمان شهرداری نورت یورک (سالن اصلی) برگزار می نماید.

شرکت فعال یکایک شما نشانگر بلوغ سیاسی و هم بستگی جامعه ایرانیان کانادا و خرسندی خاطر این عزیزان خواهد بود.

هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادابیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19