پربازدید

ویدیو

کووید-19

اطلاعات تازه از وضعیت روحی نوجوانان کانادایی در ایام کرونا

در ایامی که کرونا همه جنبه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار داده، نوجوانان در چه حالی هستند؟

نتیجه نظرسنجی جدیدی به نام «تاثیرات اجتماعی کووید 19 بر نوجوانان کانادایی» روز پنجشنبه منتشر شد.

در این نظرسنجی، سئوالاتی درباره احساسات، رفتارها و نظرات نوجوانان 12 تا 17 ساله کانادایی پرسیده شده.

این نظرسنجی نشان می دهد که 72 درصد نوجوانان 15 تا 17 ساله کانادایی بیشتر اوقات یا بعضی اوقات احساس غم می کنند. این میزان در میان نوجوانان 12 تا 14 ساله 59 درصد بوده.

نوجوانان احساس خوشحالی هم می کنند که این حالت هم در نوجوانان کم سن و سالتر بیشتر است.

89 درصد نوجوانان 12 تا 14 ساله گفته‌اند احساس خوشحالی کرده‌اند. این میزان برای نوجوانان 15 تا 17 ساله 84 درصد بوده.

اقلیتها

نوجوانانی که از اقلیت‌های مرئی، مهاجران جدید، و یا دچار ناتوانی جسمی هستند به میزان چشمگیری بیشتر از سایرین نگران ابتلا به ویروس کرونا هستند. این دسته از نوجوانان نسبت به مبتلا شدن یکی از اعضای خانواده‌شان هم بیشتر از بقیه نگران هستند.

پنجاه و دو درصد نوجوانان از اقلیتهای مرئی یا مهاجران جدید نگرانند تا مبادا به ویروس کرونا گرفتار شوند.

این نسبت در میان نوجوانان دیگر 34 درصد است.

هشتاد درصد نوجوانان گروه اول نگران ابتلای یکی از اعضای خانواده‌شان هستند. این نسبت در میان بقیه نوجوانان 86 درصد است.

نکته مهم: اکثریت نوجوانان کمتر از چهار ساعت در هفته به انجام کارهای مدرسه می پردازند. در عین حال، اکثریت نوجوانان برای مدرسه دلشان تنگ شده.

این نظرسنجی در فاصله 29 اپریل تا 5 می میان 1191 نوجوان از سراسر کانادا انجام شده.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19