پربازدید

ویدیو

کووید-19

اسکناس 100 دلاری جدید در دسترس مردم

طراحی و چاپ اسکناس 100 دلاری پلاستیکی جدید که از ماه جون آغاز شده بود، به ثمر نشست…

و این اسکناس در کانادا توزیع شد.

اسکناسهای کاغذی امکان جعل داشت و بین سالهای 2001 و 2004 به ازای هر میلیون دلار، اسکناس در گردش، 470 اسکناس جعلی شناسایی شد.

در آن زمان از راهبردهایی استفاده شد تا میزان جعل به 35 مورد در هر میلیون دلار کاهش یافت.

اسکناسهای جدید دارای قسمت شفاف است که جعل آن را بسیار دشوارتر میکند. از ویژگیهای دیگر اسکناسهای جدید، متن در قسمت شفاف، تصویر رنگی متالیک، جوهر برجسته و اعداد مخفی در اسکناس میباشد.

تصویر روبرت بوردن Robert Borden نخست وزیر اسبق کانادا نیز در طرح جدید، به روز شده است.

اسکناس 50 دلاری جدید از ماه مارچ سال آینده به جریان خواهد افتاد و اسکناسهای 20، 10 و 5 دلاری نیز تا پایان سال 2013 قرار است توزیع شود.

انتظار میرود اسکناسهای جدید عمر مفیدی حدود دو و نیم برابر اسکناسهای کاغذی قبلی داشته باشد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19