پربازدید

ویدیو

کووید-19

اسم و آدرس کارکنان سفارت بریتانیا در کابل کف زمین پخش بود

شهروندان افغانستان در چهل سال گذشته کم بلا ندیده اند که حالا دوباره انواع مصایب بر سر آنها فرود می آید.

انفجار در فرودگاه

تعداد تلفات دو انفجاری که روز پنجشنبه در فرودگاه کابل اتفاق افتاد احتمالا بسیار بیشتر از 73 نفری است که تا کنون اعلام شده. مسئولان افغان گفتند که تعداد تلفات شاید به 169 نفر برسد.

سردخانه ها تا حد ظرفیتشان از پیکر کشته شدگان  فرودگاه پر شده و تازه  این احتمال وجود دارد که پیکر بعضی از قربانیان توسط بستگانشان برده شده باشد.

پناهندگان

سازمان پناهندگان سازمان ملل تخمین زده که تعداد افغانهایی که در چند ماه آینده از طریق مرز های زمینی این کشور را ترک کنند به پانصد هزار نفر برسد.

آمریکا می گوید تا کنون بیش از یکصد هزار نفر را از کابل تخلیه کرده ولی هزاران نفر دیگر به سختی در تلاشند تا کشور را ترک کنند.

از آنچه در کابل می گذرد به عنوان یکی از بزرگترین عملیات تخلیه در طول تاریخ یاد شده.

سفارت بریتانیا در کابل

ظاهرا مسئولان سفارت بریتانیا در کابل هنگام تخلیه محل، اوراق و اطلاعات کارمندان افغانستانی شان را جا گذاشته و رفته اند.

آنتونی لوید Anthony Loyd گزارشگر روزنامه تایمز لندن که تحت حفاظت طالبان از منطقه دیپلماتیک کابل دیدن کرده، اوراق و مدارکی را روی زمین سفارت بریتانیا پیدا کرده که نام و نشانی کارکنان ارشد سفارت، اطلاعات تماس  دیگر کارکنان، و رزومه و آدرس شهروندان افغان که برای شغل مترجمی اپلای کرده بودند در آنها ثبت شده بود. کمیته امور خارجی بریتانیا قرار است یک پرونده تحقیق و تفحص باز کند تا علت و چگونگی جا ماندن این مدارک روی زمین سفارت را معلوم کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19