پربازدید

ویدیوکووید-19

اسلحه و یونیفورم و اتومبیل پلیس غیر مجاز را چگونه به دست آورده بود؟

عامل جنایات نواسکوشیا به احتمال زیاد از اسلحه‌های بدون لایسنس استفاده کرده.

کارآگاهان پلیس دنبال آنند که وی چگونه اسلحه‌های غیرقانونی تهیه کرده.

کارآگاهان معماهای دیگری را هم مقابل خود دارند که دنبال حل آن هستند. اینکه قاتل چگونه به یونیفورم پلیس و اتومبیل مشابه اتومبیلهای پلیس دست یافته.

عامل جنایات نواسکوشیا در طول ۱۳ ساعتی که حداقل به ۱۶ محل مختلف رفت و ۲۲ نفر را کشت، یونیفورم پلیس به تن داشته و در بخشی از سفر مرگبارش سوار اتومبیلی بوده که کاملا شبیه اتومبیلهای پلیس آرسی‌ام‌پی بوده.

این ترفندها به احتمال زیاد سبب شده او ساعت‌ها دیرتر توسط پلیس دیده شده و از پای درآید. در کانادا در اختیار داشتن اسلحه مجوز می خواهد.

کریس لِدِر کمیسر پلیس آرسی‌ام‌پی گفته دلایل نسبتا مکفی در دست است که نشان می دهد قاتل حداقل در کانادا اسلحه مجاز نداشته.

به گفته کمیسر کریس لدر، چگونگی دست یافتن قاتل به اسلحه غیرمجاز، یونیفورم و اتومبیل شبیه پلیس اکنون محورهای اصلی تحقیقات هستند.

گابریل وُرتمَن عامل جنایات نواسکوشیا یک اتومبیل فورد تاروس را کاملا به شکل اتومبیل‌های گشت پلیس آرسی‌ام‌پی درآورده بود.

او که یک دندانساز ۵۱ ساله بود، جنون آدمکشی‌اش را شنبه شب گذشته از دهکده ساحلی پورتاپیکه در ۴۰ کیلومتری غرب شهر ترورو در نواسکوشیا آغاز کرد و طی ۱۳ ساعت حداقل ۲۲ نفر را کشت و چندین بنا را به آتش کشید.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19