پربازدید

ویدیو

کووید-19

استینگ با تئاتر موزیکال به تورنتو می آید

استینگ هنرمند موسیقی راک به زودی با نمایش موزیکال به صحنه تئاتر تورنتو می آید. نمایشنامه از موزیکال The Last Ship فوریه آینده در تئاتر

Princess of Wales اجرا می شود. 

استینگ چهره اصلی گروه مشهور Police بود. 

او در این موزیکال خاطرات خود را از ایام کودکی اش در یک بندر کشتی سازی نقل می کند و می گوید چه سختی هایی بر کارگران کشتی سازی به خاطر سیاستهای امثال مارگارت تاچر گذشت. 

این موزیکال شاید به خاطر مایه های سیاسی، مورد استقبال «ویژه» قرار نگیرد اما استینگ سخت به آن مفتخر است و می گوید این نمایشنامه موزیکال، دین او به کارگران کشتی سازی و ساکنان زادگاهش است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=50613بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19