پربازدید

ویدیو

کووید-19

استفاده از واکسن جانسون اند جانسون در آمریکا متوقف شد

واکسن جانسون اند جانسون در آمریکا با مانع رو به رو شد. دو آژانس پزشکی در آمریکا توصیه کردند  استفاده از واکسن جانسون اند جانسون تا انجام بررسی های بیشتر متوقف شود. علت آن است که چند مورد لختگی خون گزارش شده. تحقیقات بیشتر ادامه دارد.

واکسن جانسون اند جانسون تک دوزی است. تا کنون 6.8 میلیون دوز واکسن جانسون اند جانسون در آمریکا تزریق شده و 6 مورد ابتلا به لختگی خون در کسانی که این واکسن را دریافت کره اند گزارش شده. تمامی افرادی که دچار لختگی خون شده اند زن بوده و 18 تا 48 سال سن دارند. یکی از این زنان جانش را از دست داده و یکی دیگر در شرایط سخت به سر می برد.

در کانادا

واکسن جانسون اند جانسون در کانادا به تائید رسیده ولی تا کنون هیچ تعدادی از این واکسن به کانادا تحویل نشده و تزریق آن شروع نشده.

موارد لختگی خون در شش زن مورد اشاره، شش تا سیزده روز بعد از تزریق مشاهده شده.

دو سازمان مهم بهداشت و سلامتی آمریکا که خواستار توقف استفاده از این واکسن شدند عبارتند از:

  • مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها در آمریکا
  • مرکز مدیریت مواد غذایی و دارویی آمریکا

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19