پربازدید

ویدیو

کووید-19

استفاده از سوبسید دستمزدها برای افزایش حقوق مدیران ارشد آنهم در کمپانیهای سهامی عام؟

حزب نیودموکرات کانادا به پرداخت سوبسید دستمزد ها به بعضی کمپانی های بزرگ اعتراض دارد و می گوید بعضی از این کمپانی ها از سوبسید دریافتی برای افزایش حقوق و مزایای مدیرانشان استفاده کرده اند.

پیتر جولیان نماینده نیودموکرات در پارلمان کانادا در نامه ای به کریستیا فریلند وزیر دارایی کانادا گفت همه کمپانی هایی که سهامشان عمومی است و سوبسید دستمزد دریافت کرده اند، اگر حقوق و مزایای مدیران ارشدشان را افزایش داده اند باید معادل این افزایشها را به دولت پس بدهند.

بدنبال پندمیک کرونا بسیاری از بیزنسها دچار کاهش شدید درآمد شدند. دولت فدرال برای آنکه این بیزنسها  کارکنانشان را حفظ کنند و به فعالیتشان ادامه دهند  تا 75 درصد حقوق کارکنانشان  را سوبسید می دهد.

از نامه پیتر جولیان نماینده نیودموکرات به وزیر دارایی چنین بر می آید که بعضی کمپانی های سهامی عام که این سوبسید ها را دریافت کرده اند حقوق  و مزایای مدیران ارشدشان را افزایش داده اند. پیتر جولیان در این نامه از وزیر دارایی کانادا خواسته که معادل این افزایش حقوقها را از کمپانی های مذکور پس بگیرد.

آیا این کار عملی است؟

دیوید مک دانلد که اقتصاد دان است می گوید کار ساده تر آن است که اگر کمپانی هایی که سوبسید دستمزد ها دریافت کرده اند در دوران دریافت سوبسید سود  داشته اند، این سوبسید ها را پس بدهند.

مایکل اسمارت اقتصاد دان دانشگاه تورنتو نظر دیگری دارد. او می گوید بهتر است برای سوبسیدهایی که در آینده پرداخت می شود چنین تبصره ای گذاشت، و از بازپس گیری (عطف به ما سبق) خودداری کرد. وی به دولت فدرال توصیه کرده  که پرداخت سوبسید دستمزدها را فقط به بیزنسهای کوچک و بیزنسهای زیان دیده از پندمیک محدود کند، و یا فقط برای  شغلهایی که در خطر قرار گرفته اند سوبسید بدهد.

ماه گذشته دولت فدرال برنامه پرداخت سوبسید دستمزدها را تا ماه سپتامبر تمدید کرد و یک سیستم جدید بازپس گیری برای پس گرفتن سوبسید های پرداخت شده از بییزنسهای سهامی عام ( در صورتی که حقوق و مزایای مدیرانشان را افزایش داده باشند) وضع کرد، اما این سیستم جدید عطف به ماسبق نمی شود، در حالی که حزب نیودموکرات خواهان عطف به ما سبق شدن آن است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146418بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19