پربازدید

ویدیو

کووید-19

استفاده از تکنولوژی جدید برای شناسایی پلاک اتومبیلها توسط پلیس اونتاریو

پلیس اونتاریو با استفاده از تکنولوژی تشخیص پلاک اتومبیلها، موفق شد در پنج ساعت بیشتر از ۳۰ اتومبیل متخلف یا دزدی را شناسایی کند.

این تکنولوژی پلاکهای توقیف شده و اتومبیلهای دزدی را تشخیص می دهد و به افسران پلیس علامت می دهد.

پلیس اونتاریو گفت اولین کروز مجهز به این تکنولوژی را در آخر هفته گذشته در شهر کالدون اونتاریو و اطراف آن مورد استفاده قرار داد و طی پنج ساعت بیش از ۳۰ اتومبیل را به دام انداخت.

این کروز فعلا در منطقه مذکور استفاده می شود و اطلاعی در مورد استفاده از این تکنولوژی در نقاط دیگر اونتاریو داده نشده.



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19