پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

استانداردهای جدید محیط زیستی برای ساخت خانه در کانادا

سازمان مورگیج و مسکن کانادا در نظر دارد سال آینده استانداردهای تازه ای برای ساخت خانه در کانادا معرفی کند.

استیون منیل Steven Mennil مسئول ارشد مقررات محیط زیستی سازمان مورگیج و مسکن کانادا CMHC گفت که این سازمان در صدد تدوین استانداردهای جدید است.

هدف از وضع استانداردهای جدید کاهش آلودگی ها، استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی، دسترسی بیشتر به وسایل نقلیه عمومی، نزدیک بودن به مراکز خرید، تشویق پیاده روی و امکان زندگی بدون نیاز به رانندگی زیاد است.

هم اکنون معیارها و مقرراتی برای مصرف کمتر انرژی و استفاده بهینه از انرژی در ساختمانها وجود دارد ولی به گفته استیون منیل اصلاحات دیگری برای مصرف کمتر انرژی امکانپذیر است.

اگرچه تاریخ دقیق معرفی استانداردهای جدید مشخص نشده ولی سازمان مورگیج و مسکن کانادا می گوید در سال آینده خیلی فعال خواهد بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158303بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19