پربازید

ویدیو

کووید-19

استادیوم راجرز سنتر به بانک عظیم مواد غذایی تبدیل شد

استادیوم راجرز تورنتو که بزرگترین استادیوم شهر است، به طور موقت به بانک عظیم موادغذایی تبدیل شد.

کمپانی ارتباطات راجرز که بزرگترین کمپانی کامیونیکیشن کانادا است، به اتفاق بنیادJays Care Foundation که متعلق به تیم بیسبال بلوجیز تورنتو است دست به این ابتکار زده‌اند تا به بانکهای موادغذایی سراسر کشور کمک کنند. استادیوم راجرز سنتر، استادیوم خانگی بلوجیز است که در حال حاضر به علت پندمیک کرونا، فعالیت دیگری ندارد زیرا بازیهای لیگ بیسبال آمریکای شمالی متوقف شده است.

سازماندهندگان گفتند 4.5 میلیون کیلوگرم موادغذایی در استادیوم انبار می شود و صدها تن از کارکنان کمپانی راجرز به صورت داوطلب هر روز به استادیوم می روند. بیش از 6000 مخزن Pallet انواع موادغذایی فاسد نشدنی در زمین چمن قرار دارد که آنها با استفاده از این مواد بسته‌های غذایی آماده می کنند که سپس در سراسر کانادا در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار می گیرد.

هدف راجرز تهیه 390000 بسته غذایی است که جمعا شامل 8 میلیون وعده غذا خواهند بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19