پربازید

ویدیو

کووید-19

اسامی کلینیکهای واکسیناسیون بدون نوبت در منطقه یورک

اگر در منطقه یورک زندگی، کار و یا تحصیل می کنید، و مایلید دوز اول یا دوم واکسن کرونا را دریافت کنید، از این پس می توانید بدون دریافت نوبت به کلینیکهای واکسیناسیون این منطقه مراجعه کنید.

در این کلینیکها هر دو واکسن فایزر و مدرنا در دسترس شماست.

همه افراد واجد شرایط که در منطقه یورک زندگی یا کار می کنند، و یا در یکی از مراکز آموزشی این منطقه تحصیل می کنند، می توانند بدون وقت قبلی به کلینیکهای واکسیناسیون این منطقه مراجعه کنند و هر یک از دو واکسن فایزر یا مدرنا را که می خواهند، چه برای دو زاول و یا برای دوز دوم، دریافت کنند.

البته کسانی که هنوز می خواهند پیشاپیش نوبت بگیرند می توانند وقت بگیرند .برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید:

york.ca/COVID19Vaccine

از کسانی هم که برای هفته های آخر تایستان وقت گرفته اند درخواست شده که از این فرصت استفاده کنند  و نوبتشان را جلو بیندازند، و یا مستقیم به کلینیکهای واکسیناسیون مراجعه کنند.

فهرست کلینیکهایی که دوز اول یا دوز دوم را بدون نوبت قبلی به مراجعان ارائه می کنند به قرار زیر است:

York Region is accepting walk-ins for first and second doses at the following clinics

Aaniin Community Centre in the City of Markham 

Cornell Community Centre in the City of Markham 

Georgina Ice Palace in the Town of Georgina 

Maple Community Centre in the City of Vaughan 

Ray Twinney Complex in the Town of Newmarket 

Richmond Green Centre in the City of Richmond Hill 

SoccerCity Drive-Thru in the Town of Whitchurch-Stouffville 

Trisan Centre in the Township of King 

برای اطلاعات مربوط به محل و ساعات کار هر یک از کلینیکها به این سایت مراجعه کنید: york.ca/COVID19Vaccine 

 

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19