پربازدید

ویدیو

کووید-19

از ۸۰۰ بیمار جدید انتاریو ۶۲۰ نفرشان واکسینه کامل نیستند

انتاریو در روز پنجشنبه شناسایی ۷۹۸ بیمار و سه مرگ جدید را گزارش کرد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت و درمان انتاریو ۶۲۰ نفر از این عده افرادی هستند که یا واکسن نزده اند و یا پیشینه واکسیناسیون آنها روشن نیست.

صبح پنجشنبه ۳۶۵ بیمار کرونا در بیمارستانهای انتاریو بستری بودند که ۳۳۱ نفر آنها به طور کامل واکسینه نبودند.

همچنین ۱۸۵ نفر در بخشهای مراقبت ویژه بستری هستند که فقط یازده نفرشان به طور کامل واکسینه شده بودند.

تا نهم سپتامبر، ۸۴ درصد ساکنان ۱۲ سال به بالای انتاریو حداقل یک دوز و ۷۷ درصدشان هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

تاکنون ۲۱ میلیون دوز واکسن در انتاریو تزریق شده .جمعیت انتاریو ۱۴.۵ میلیون نفر است و افراد زیر ۱۲ سال هنوز نمی توانند واکسن دریافت کنند.

همچنین ۷ مرگ دیگر هم به تعداد مرگهای انتاریو اضافه شد که قبلاً گزارش نشده بودند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155206بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19