پربازدید

ویدیو

کووید-19

از پنجره طبقه دوم پائین پرید و زنده ماند ـ دو نفر دیگر جان سپردند

ساکنان این ساختمان روز یکشنبه بامداد آرامی نداشتند. در واحد طبقه دوم آتش سوزی درگرفت و دو نفر جان سپردند.

ماموران آتش نشانی سادبری وقتی صبح زود به محل رسیدند، چهار نفر داخل آپارتمانی بودند که آتش از آن شروع شده بود.

یکی از ساکنان مرد ۳۷ ساله ای بود که از پنجره طبقه دوم به پائین پرید و زنده ماند.

اما مرد پنجاه ساله ای به همراه زنی ۲۶ ساله در محل جانشان را از دست دادند. زن پنجاه ساله ای نیز جراحات جدی دید که به همراه مردی که از طبقه دوم پائین پریده بود به بیمارستان رسانده شدند.

به ساکنان دیگر ساختمان آسیب نرسید ولی تعداد از آنها تخلیه شدند که صلیب سرخ درصدد اسکان آنها بود.

سادبری شهری معدنی صنعتی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تورنتو است.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19