پربازدید

ویدیو

کووید-19

از شکاف پل پایین افتاد و مُرد

جوانی بیست و چند ساله ای در اسکاربرو از شکافی که در پل وجود داشت پایین افتاد و جانش را از دست داد. 

پلیس می گوید شنبه شب گذشته دوستان این فرد با 911 تماس گرفتند. وقتی پلیس به محل می رسد آثار حیات در وی مشاهده نمی شود و در محل، مرده اعلام می شود. این حادثه در شرق تورنتو اتفاق افتاد. پلیس این حادثه را مشکوک نمی داند. پای مشروب و مشابه آن هم در میان نبوده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51765بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19