پربازدید

ویدیو

کووید-19

از خط خارج شدن پنج واگن قطار باری در شرق تورنتو

پنج واگن قطار باری در شرق تورنتو از خط خارج شدند اما کسی آسیب ندید. 

به گزارش کندین پرس، این حادثه بامداد یکشنبه گذشته اتفاق افتاد. 

سخنگوی خط آهن CN Rail گفت هیچ کالا یا مواد خطرناک از واگن ها بیرون نریخته. 

پلیس می گوید حوالی ساعت 2:40 بامداد از حادثه مطلع شده. سه واگن از پنج واگن چپ شـده بودنـد و مقـداری مـواد خطرناک حمل می کردند که هیچ نشانه ای از نشت دیده نشده. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=52745بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19