پربازدید

ویدیوکووید-19

از انتاریو کمک بگیرید و به سالمندان کمک کنید

موسسات و انجمن هایی که برای کمک به مشارکت هر چه بیشتر سالمندان در اجتماع پروژه هایی دارند می توانند از کمک های دولت انتاریو در این زمینه بهره مند شدند.

در حال حاضر دولت انتاریو درخواست های این گروهها و موسسات را می پذیرد. این کمک دولتی «برنامه کمک به اجتماعات سالمندی» نامیده می شود، اولین برنامه این استان است که کاملا به سالمندان و حمایت از حضور آنان در اجتماع می پردازد.

در واقع دولت به هر برنامه ای که باعث حمایت سالمندان در برنامه های اجتماعی شود کمک می کند زیرا کمک به سالمندان برای زندگی فعال در اجتماع قسمتی از اهداف اقتصادی دولت برای ایجاد شغل و سلامت سالمندان است.

طبق آمار تا سال 2016 برای اولین بار میزان جمعیت بالای 65 سال در این استان از جمعیت افراد زیر 14 سال پیشی خواهد گرفت.

این برنامه با کمک های مالی 500 تا 10000 دلار قصد دارد از برنامه هایی که هر چه بیشتر این گروه سنی را به فعالیـت در اجتماع ترغیب می کنند، کمک کند. درخواسـت نامه و دستورالعمل ها برای دریافت این کمک دولتی  Older Adult Centres Association of Ontario  در دسترس عموم قرار دارد. برای اطلاعات بیشتر نیز می توانید با وب سایت  Seniors Community Grant Program  مراجعه کنید.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19