پربازدید

ویدیو

کووید-19

از انبارهای شخصی می دزدید و در کی جی جی به فروش می رساند

ایده هایی که سارقان برای سرقت ابداع می کنند، اغلب غافلگیر کننده است. این بار پلیس تورنتو خبر از سرقت از یکسری انبارهای شخصی – لاکر – داد.

فرد ۲۸ ساله ای در این رابطه دستگیر شده.

مظنون به انبار شخصی storage locker در نقاط مختلف تورنتو دستبرد می زده. سرقتها بین ماههای جون و اکتبر امسال انجام شده و اغلب اقلام و اشیای دزدیده شده از طریق سایت کی جی جی به فروش گذاشته می شده.

پلیس روز شنبه با در دست داشتن حکم بازرسی، خانه ای در شرق تورنتو را مورد جستجو قرار داد  و اقلام و اشیای اغلب گرانبهایی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار دلار کشف  کرد.

اشیای پیدا شده شامل جواهرات، سکه، مدالهای ورزشی، کلکسیونهای تمبر، بازیهای ویدیویی و مشابه آنها می باشد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19