پربازدید

ویدیو

کووید-19

از امروز حتی برای سوار شدن به قطار و هواپیما در داخل کشور هم باید واکسینه باشید

از  سه شنبه ۳۰ نوامبر، افراد ۱۲ سال به بالا در کانادا که واکسینه نشده باشند نمی توانند سوار هواپیما یا قطار شوند؛ حتی برای سفرهای داخلی.

این خط مشی از ۳۰ اکتبر اجرایی شده بود ولی دولت فدرال یکماه را دوره انتقالی اعلام کرد تا افراد بتوانند خود را واکسینه کنند.

به اجرا در آمدن این دستور با شناسایی سویه جدید کرونا به نام امیکرون همزمان شده و به همین دلیل حتی داشتن تست منفی نیز برای سوار شدن به هواپیماها و قطارها کافی نخواهد بود. در فاصله ۳۰ اکتبر تا ۲۹ نوامبر افراد هنوز می توانستند با نشان دادن تست منفی سوار هواپیما یا قطار شوند ولی از این پس تست منفی کافی نخواهد بود. پیدا شدن این سویه موجب بسته شدن مبادی مرزی، محدودیتها و چکها و بازرسی های شدیدتر در کانادا و کشورهای دیگر شده.

سازمان بهداشت جهانی میزان انتقال پذیری سویه اُمیکرون را بسیار بالا توصیف کرده ولی هنوز اطلاعات کارشناسان و متخصصان درباره سویه امیکرون بسیار اندک است.

اکنون با وجود آنکه ورود به کانادا یا سوار شدن به هواپیما و قطار در داخل کشور نیازمند گواهی واکسیناسیون است ولی فقط افرادی که اخیراً به کشورهای جنوب آفریقا سفر کرده اند ملزم به قرنطینه کردن خود هستند.

اغلب خطوط هواپیمایی تاکنون تنها به صورت تصادفی پاسپورت واکسیناسیون مسافران را چک می کردند ولی ایر کانادا Air Canada و وست جت WestJet گفتند که از سه شنبه ۳۰ نوامبر از کلیه مسافران درخواست گواهی واکسن می کنند.

دولت کانادا هشدار داده که حتی شهروندان و افراد دارای اقامت دائم نیز بدون مدرک معتبر واکسیناسیون نمی توانند وارد کشور شوند.

البته هنوز استثناهایی وجود دارد شامل:

  • معافیت معتبر پزشکی
  • سفر به مناطق دور افتاده که فقط از طریق هواپیما قابل دسترس هستند
  • ورود ترانزیت به فرودگاهها برای سفر به کشور ثالث

اغلب افرادی که جزو استثنائات باشند باید تست منفی نشان دهند.

سفر کوتاه به آمریکا

از سه شنبه ۳۰ نوامبر، افراد واکسینه شده که برای سفرهای کوتاهتر از ۷۲ ساعت به آمریکا می روند، برای برگشت نیازی به نشان دادن تست منفی ندارند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159137بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19