پربازید

ویدیو

کووید-19

اروپا سفر آمریکایی ها را دوباره محدود می کند

اتحادیه اروپا قصد دارد سفر آمریکایی ها به کشورهای عضو این اتحادیه را دوباره محدود کند.

در آستانه تابستان بود که کشورهای اروپایی سفر مسافران آمریکایی را آزاد کردند. تا قبل از آن سفرهای غیر اساسی از آمریکا به کشورهای اروپایی ممنوع بود اما در آغاز فصل توریستی تابستان این سفرها آغاز شد.

و حالا که پاندمی کرونا دوباره در آمریکا اوج گرفته، دیپلماتهای اتحادیه اروپا قصد دارند به کشورهای عضو توصیه کنند که آن محدودیتها را دوباره برقرار کنند. البته انجام توصیه های اتحادیه اروپا توسط کشورهای عضو غیر اجباری است.

کانادا در اوایل ماه آگوست سفرهای غیر اساسی از آمریکا به کانادا از طریق مرزهای زمینی و دریایی را آزاد کرد. تعداد مبتلایان جدید در آمریکا از چند هفته قبل رو به افزایش گذاشته و در روزهای اخیر به روزی 150 هزار و تعداد مرگها نیز به روزی بالای 1000 فوتی رسیده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19