پربازدید

ویدیوکووید-19

ارقام کرونا در انتاریو

جدیدترین ارقام گویای 163 مورد ابتلای جدید و 12 مورد مرگ در 24 ساعت گذشته است.

جمع تعداد مبتلایان در انتاریو از ابتدا تاکنون به 34016 نفر و جمع تعداد مرگها به 2631 نفر رسید.

بیش از 85 درصد مبتلایان بهبودیشان را به دست آورده‌اند. تعداد افراد بستری در بیمارستانها، بستری در بخش آی سی یو، و متصل به دستگاه ونتیلیتور همگی در 24 ساعت گذشته کاهش یافته.

احتمال مرگ مبتلایان به کرونا در انتاریو در گروههای سنی مختلف: از صفر تا 35 درصد

وضعیت اضطراری در انتاریو تا 15 جولای تمدید شد

ارقام کرونا در انتاریو دوباره بالا رفت

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19