پربازدید

ویدیوکووید-19

ارقام جدید کرونا در انتاریو

گزارش آمار و ارقام در انتاریو حاکی از ادامه روند نزولی کرونا در این استان است.

ارقام مبتلایان جدید انتاریو در روزهای اخیر به شرح زیر است:

  • تعداد مبتلایان روز یکشنبه: 88 نفر
  • تعداد مبتلایان روز دوشنبه: 91 نفر
  • تعداد در گذشتگان روز یکشنبه: 0
  • تعداد درگذشتگان روز دوشنبه: 4 نفر
  • تعداد کل درگذشتگان تا امروز: 2782 نفر
  • تعداد 1798 مورد از مرگهای انتاریو در آسایشگاه‌های مراقبت از سالمندان رخ داده.
  • تعداد افراد بستری در بیمارستان: 78 نفر (شامل 28 نفر در بخش آی سی یو)

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19