پربازدید

ویدیو

کووید-19

ارقام جدید کرونا در انتاریو ـ یکشنبه ۱۰ ژانویه

روز یکشنبه، دهم ژانویه ۲۰۲۱، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۳۹۴۵ نفر و ۶۱ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۳۹۴۵ مبتلای جدید، ۱۰۱۶ نفر از تورنتو، ۶۴۱ نفر از منطقه پیل، ۳۵۷ نفر از منطقه یورک، ۲۲۳ نفر از منطقه ویندزور ـ اسکس و ۲۲۰ نفر از واترلو هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۲۹۴۵ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۲۱۵۷۸۲ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۶۱ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون:  ۴۹۸۳ نفر
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانها : ۱۴۸۳ نفر
ـ از این تعداد ۳۸۸ نفر در بخش های آی سی یو و ۲۶۶ نفر متصل به ونتیلیتور هستند
ـ تستهای انجام شده در روز یکشنبه: ۶۲۳۰۰ نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19