پربازدید

ویدیو

کووید-19

ارقام جدید کرونا در انتاریو ـ شنبه ۹ ژانویه

روز شنبه، نهم ژانویه ۲۰۲۱، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۳۴۴۳ نفر و ۴۰ مرگ اعلام شد.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۳۴۴۳ مبتلای جدید، ۱۰۷۰ نفر از تورنتو، ۵۴۸ نفر از منطقه پیل، ۳۰۳ نفر از منطقه یورک، ۲۸۲ نفر از منطقه ویندزور ـ اسکس و ۱۷۹ نفر از اوتاوا هستند.

به گفته کریستین الیوت بیش از ۱۰۰ هزار دوز واکسن تاکنون در انتاریو تزریق شده اند.

ارقام جدید انتاریو
ـ تعداد مبتلایان جدید: ۳۴۴۳ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۲۱۱۸۳۷ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۴۰ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون:  ۴۹۹۲ نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19