پربازید

ویدیو

کووید-19

ارزش و اهمیت مشاوره مالی و بیمه

برای بهبود و تنظیم چهارچوب برنامه ریزی مالی و بیمه، مشاوره با یک مشاور و کارشناس خبره بیمه و سرمایه گذاری می تواند تفاوتی بزرگی باشد بین رسیدن به اهداف برنامه ریزی مالی مان و یا عقب ماندن و نرسیدن به آنها.

بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده، خانواده های کانادایی که از کمک و مشاوره یک مشاور مالی (Financial Advisors) استفاده می کنند در یک دوره فقط 4 تا 6 ساله، تا1.5 برابر بیش از آنهایی که مشاوری ندارند، بر اندوخته ها و سرمایه گذاری هایی که در آن زمان تعهد کرده و داشتند افزوده شده است.

مهم است بدانید اکثر افرادی که به دنبال راهنمایی های کارشناسانه یک مشاور هستند نهایتا به این نتیجه رسیده اند که یک مشاور بیمه و مالی Financial Advisors) (بیش از کسی است که فقط پول آنها را سرمایه گذاری می کند، مشاور شما برای همیشه همراه شماست، کسی است که بطور مرتب و متناوبا مسائل مالی و بیمه های شما را مرور نموده و در فراز و نشیب ها به شما کمک می کند تا مسائـل مالیتـان را بـه خـوبـی مدیریت نمائید.

طبیعی است که شرایط شما در طی گذر زندگی دچار تغییرات شوند در نتیجه مهم و لازم است که مشاورتان را در جریان این تغییرات قرار دهید تا بتواند با شما و به نفع شما و خانواده تان عمل نماید.

تغییرات می تواند شامل موارد زیر باشند:

  1. وقتی که برای شما مسائل مهمی مثل ازدواج، خرید اولین خانه یا یک خانه جدید یا به دنیا آمدن یک فرزند اتفاق می افتد که می توانند بطور جدی مدیریت مالی را تحت تأثیر قرار دهند.
  2. وقتی دچار چالش های مالی می شوید و ممکن است مسائل غیر منتظره ای مثل از دست دادن کار یا بیزنس، مشکلا تی در رابطه با سلامتی و یا جدایی پیش آیند که مخاطرات مالی ایجاد کنند.
  3. مسائل مالی پیچیده می شوند، مثل هنگامی که به قول معروف با یک دست چندین هندوانه بزرگ مربوط به مسائل مالی و بیزنس و سرمایه گذاری را با هم برمی دارید که می تواند کنترل هزینه آنها پیچیده شود.
  4. هنگامی که تصمیم می گیرید برای خانواده و عزیزانتان میراثی با ارزش به یادگار بگذارید.
  5. هنگامی که بطور جدی برای زمان بازنشستگی تان تصمیم می گیرید و حرکتی بزرگ از پس انداز کردن تا مصرف کردن آن باید برنامه ریزی شوند.

شرایط شما هر کدام که باشد یک مشاور (Financial Advisor) بـا تجربـه و آگـاه می تواند در مرور، بروز درآوردن وتغییر درست برنامه ریزی های شما با توجه به هر یک از این شرایط کمک قابل توجهی باشد. فرا موش نکنید:

«بهترین و بزرگترین سرمایه گذاری شما در کشور کانادا یا فتن یک مشاور و کارشناس خبره بیمـه و سرمایه گـذاری برای همیشه می باشد.»

برای مشاوره رایگان وآگاهی بیشتر در مورد این حسابها و باز کردن این حساب میتوانید با شماره 8944-894-416 با من تماس حاصل نمائید.

مهندس فرحنازجاهد
کارشناس ارشد بیمه، مشاور در سرمایه گذاری های تضمینی حساب های بازنشستگی، و حساب پس انداز تحصیلیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19