پربازید

ویدیو

کووید-19

ارتش کانادا دچار چند هزار کمبود نیروست

ارتش کانادا چند هزار نیرو کم دارد. پندمیک کووید فعالیتهای آموزشی ارتش کانادا را محدود کرده و به همین علت آموزش نیروهای جدید به سرعت سابق میسر نبوده و استخدام نیرو در مقیاس لازم صورت نگرفته.

ارتش می گوید این کمبود نیرو بر ماموریتهایش چه در داخل و چه در خارج کشور تائیری نداشته زیرا توانسته کمبودهای نیرو و آموزش را مدیریت کند ولی یکی از سخنگویان ارتش به تاثیرات احتمالی در آینده اشاره کرده.

به گزارش کندین پرس، دولت لیبرال به ارتش اجازه داده که حداقل 68 هزار نیروی عادی و 29 هزار نیروی ذخیره پاره وقت در اختیار داشته باشد اما طبق آماری که در اختیار کندین پرس قرار گرفته ارتش در پایان دسامبر دو هزار نیروی عادی و پنجهزار نیروی ذخیره کم داشته.

دلیل اصلی آن بوده که ارتش نتوانسته از مارچ به بعد به تعداد کافی نیرو آموزش دهد بلکه فقط توانسته به تعداد یک چهارم آنچه مورد نیاز بوده را آموزش دهد.

پندمیک کووید از ماه مارچ مراکز استخدام و مراکز آموزشی ارتش را وادار به بستن کرد و یا مجبور به محدود کردن فعالیتهایشان شدند.

ارتش کانادا در گذشته نیز برای استخدام نیرو به میزان کافی دچار مشکل بود و پندمیک کووید این مشکل را پیچیده تر کرده.

مشکل کمبود نیروی ارتش را اولین بار مایکل فرگوسن Michael Ferguson بازرس کل دولت فدرال در نوامبر 2016 گوشزد کرد و آن را تهدیدی واقعی برای نیروهای مسلح توصیف کرد که بار سنگینی بر دوش نیروها می گذارد و به عملیات نظامی لطمه می زند.

ارتش در آن زمان از نظر کمبود نیرو تقریبا با شرایطی مشابه به امروز رو به رو بود که سبب کمبود پرسنل برای پروازها و عملیات نگهداری هواپیماهای گوناگون شده بود.

دولت فدرال در سال 2017 قول به گسترش نیروهای نظامی برای دفاع در مقابل بی ثباتی رو به افزایش بین المللی و تهدیدات در حال ظهور در فضای کیهانی و در فضای آنلاین داد، با این وجود کمبودهای آن زمان تا به امروز ادامه یافته این کمبود سبب شده که فرماندهان ارشد ارتش کانادا تلاش خود را برای همه شمول تر کردن نیروهای مسلح بیشتر کنند و زنان، اقلیت های مرئی، بومیان و دگرباشان را به عضویت در ارتش تشوق کنند.

در وجه مثبت، ارتش توانست در سال 2019 در جهت فقط نیروهای با تجربه تر قدمهایی به جلو بردارد، هر چند در این زمینه آماری ارائه نشده است. در همین رابطه بعضی از تحلیلگران و پژوهشگران اشاره به گزارشهایی پیاپی درباره تعرضات و سو رفتار های جنسی در میان نیروهای مسلح و تاثیر منفی آن را بر روی متقضات احتمالی استخدام در ارتش کم نمی دانند.

یکی از این موارد، اتهامات وارد شده بر جاناتان ونس فرمانده سابق نیروهای مسلح کانادا است که متهم به رابطه جنسی طولانی مدت با یکی از سربازان زن زیر دستش و همینطور بیان جملات جنسی به یکی دیگر از زنان زیر دستش شده که رتبه اش بسیار پائین تر از رتبه جاناتان ونس بوده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19