پربازدید

ویدیو

کووید-19

ادامه شوک قیمتها در سال آینده: مواد غذایی پنج تا هفت درصد

اشتباه است که تصور کنید شوک قیمتها به آخر رسیده.

افزایش قیمتها در کانادا و آمریکا ادامه خواهد داشت؛ در آمریکا کافی است سری به سوپر مارکتها بزنید تا افزایش بیسابقه قیمتها را ملاحظه کنید، و این شوک حداقل تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.

در جدیدترین گزارش دانشگاه دالهاوسی Dalhousie University درباره وضعیت قیمت مواد غذایی در کانادا پیش بینی شده که قیمت مواد غذایی در سال آینده پنج تا هفت درصد افزایش یابد.

بنابر این گزارش هر خانواده چهار نفره در سال آینده به طور متوسط ۱۰۰۰ دلار بیشتر برای مواد غذایی خواهد پرداخت.

مردم بیشترین افزایش قیمت را در رستورانها، و هنگام خرید لبنیات، سبزیجات و نان احساس خواهند کرد.

دانشگاه دالهاوسی از ۱۲ سال پیش هر سال طی گزارشی، قیمت مواد غذایی را در کانادا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در گزارش جدید، پنج تا هفت درصد افزایش قیمت برای مواد غذایی در سال آینده پیش بینی شده که بالاترین مقدار تورم در ۱۲ سال گذشته است.

این گزارش سال آینده را از نظر قیمت مواد غذایی سالی سخت برای خانواده ها پیش بینی کرده و می گوید هر خانواده چهار نفره در سال آینده به طور متوسط ۱۴۷۶۷ دلار بابت مواد غذایی خواهد پرداخت که ۹۶۶ دلار از سال ۲۰۲۱ بیشتر خواهد بود.

نرخ رسمی تورم در سال جاری از سوی سازمان آمار ۳.۸ درصد اعلام شده که البته قیمت بعضی از کالاها در آن منظور نشده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159546بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19