پربازید

ویدیو

کووید-19

اختیارات پلیس آمریکا تعدیل می شود

مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه شب لایحه بیسابقه ای را به تصویب رساند که بزرگترین تغییرات چند دهه اخیر را در روش کار واحدهای پلیس ایجاد می کند.

رفتار خشونت آمیز پلیس آمریکا با مردم همواره با انتقادات گسترده رو به رو بوده که این انتقادات در یکی دو سال گذشته بسیار بالا گرفت و سبب تظاهرات خیابانی در سراسر آمریکا شد.

کشته شدن چندین سیاهپوست که اغلبشان جوان و نوجوان بودند توسط پلیس بدون دلایل موجه نه فقط مردم آمریکا بلکه شهروندان کشورهای دیگر را نیز به عکس العمل واداشت. اوج خشونت پلیس آمریکا در کشته شدن جوان سیاهپوستی به نام جورج فلوید مشاهده شد که  مامور پلیس زانوی خود را به مدت چندین دقیقه روی گلوی او گذاشت  وبا وجود آنکه جورج فلوید می گفت «نمی توانم نفس بکشم»، پایش را بر نداشت تا سرانجام جورج جان به جان آفرین تسلیم کرد.

نمایندگان حزب دموکرات در مجلس نمایندگان از مدتها قبل در تلاش بودند که قوانین جدیدی را بر روش کار پلیس به تصویب برسانند. لایحه ای که در این مورد تهیه شده بود چهارشنبه شب به رای گیری گذاشته شد.

چهارشنبه شب، در حالی که به نمایندگان گفته شد احتمال حمله به ساختمان کنگره وجود دارد این نمایندگان به سرعت لایحه مذکور را مورد تصویب قرار دادند و سپس ساختمان را ترک کردند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19