پربازید

ویدیو

کووید-19

اختیارات بیشتر به پلیس برای تحقیق در پرونده های فروش سکس

در رابطه با تحقیقات مربوط به فروش سکس دولت انتاریو می خواهد قدرت بیشتری به پلیس بدهد.

دولت انتاریو روز دوشنبه لایحه ای را برای تصویب تقدیم مجلس قانونگزاری انتاریو کرد که به ماموران پلیس اجازه می دهد در رابطه با قاچاق سکس human trafficking بتوانند به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنند. به موجب این لایحه افسران پلیس می توانند از هتلها بخواهند که اطلاعات مربوط به میهمانان را در اختیار آنها بگذارند؛ البته درصورتی که معتقد باشند این اطلاعات می تواند موجب کمک به قربانیان قاچاق سکس شود.

منظور از قاچاق سکس، human trafficking، مثل قاچاق مواد مخدر، در کنترل گرفتن قربانیان در بیزنس فروش سکس به شکل زیرزمینی و غیر قانونی است. در این موارد، عاملان این نوع قاچاق در آمد حاصله را از آن خود می کنند و قربانیان را با ترفند های مختلف کاملا مطیع خود می کنند.

در صورتی که این لایجه به تصویب برسد، کمپانی هایی که به فروش سرویسهای سکس اشتغال دارند باید اطلاعات تماسشان را منتشر کنند،  و به سوالات نیروهای اجرای قانون جواب دهند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19