پربازدید

ویدیو

کووید-19

اخبار کوتاه کووید و واکسن آن – پنجشنبه 21 ژانویه

آمریکا همکاری می کند

دولت جو بایدن گفت به طور همه جانبه با سازمان بهداشت جهانی همکاری می کند و تعهدات مالی خود را به این سازمان انجام می دهد.

گونه کووید  بریتانیا در بری انتاریو

مسئول بهداشت عمومی شهر بری در شمال تورنتو گفت نشانه هایی از وجود گونه بریتانیایی ویروس کووید را در شش آسایشگاه پیدا کرده. نوزده تن از ساکنان این آسایشگاهها جانشان را از دست داده اند.

بازنشستگی زودرس

یکی از کارکنان ارشد بیمارستانی در اورنج ویل انتاریو که یکی از اقوامش را خارج از نوبت واکسینه کرده بود، خودش را بازنشسته کرد. در این بیمارستان قرار بود فقط کارکنان بخش درمان واکسینه شوند اما این فرد که نامش اعلام نشده یکی از بستگانش را در صف دریافت کنندگان قرار داده بود.

بریتیش کلمبیا

مسئولان بهداشت عمومی بریتیش کلمبیا از روند رو به کاهش ابتلا به کووید ابراز رضایت کردند. با این حال روز چهارشنبه 500 مبتلای جدید و 15 مرگ جدید در این استان گزارش شد.

ایران

تعداد ابتلاها و مرگهای جدید ناشی از کووید در ایران در روز پنجشنبه 2 بهمن چنین گزارش شد:

  • شمار بیماران جدید: 6204 نفر
  • مجموع مبتلایان تا به حال: یک میلیون و 354 هزار نفر
  • شمار مرگهای جدید: 92 نفر
  • مجموع مرگها تا به حال: 57150 نفر
  • تعداد افرادی که در بیمارستانها بستری شدند: 677 نفر

آمریکا

آمار کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته چنین گزارش شد:

  • تعداد بیماران جدید: 184.754 نفر
  • جمع بیماران تا کنون: 24.4 میلیون نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 4367 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 406.190 نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19