پربازدید

ویدیو

کووید-19

اخبار کوتاه کووید و واکسن آن – دوشنبه 25 ژانویه

بیست و پنجم ژانویه

یکسال قبل در چنین روزی ویروس کووید – 19 برای اولین بار در کانادا شناسایی شد.

مهاجران جدید و زنان

نظرسنجی جدیدی که توسط مرکز مطالعات کانادایی انجام شده حاکی است که مهاجران جدید، زنان و افرادی که از نظر اجتماعی و اقتصادی در وضعیت آسیب پذیر تری بودند بیشتر از دیگران از پندمیک کووید صدمه دیده اند.

نگرانی از گونه بریتانیایی ویروس

کارشناسان بهداشت عمومی نگرانند که گونه بریتانیایی ویروس کووید به آسایشگاههای دیگر انتاریو نیز راه یافته باشد. پس از آنکه روز یکشنبه تائید شد که عامل مرگ چهل نفری که تا کنون در آسایشگاه سالمندان “بری” در شمال تورنتو فوت کرده اند گونه بریتانیایی ویروس بوده، کارشناسان دریافتند که یکی از بیماران کووید در آسایگاه دیگری در بردفورد انتاریو دچار نوع بریتانیایی ویروس شده.

کمپانی داروسازی “مرک” صرف نظر کرد

کمپانی آمریکایی داروسازی مرک Merck از ادامه کار روی دو واکسن بالقوه دست کشید. این کمپانی می گوید دریافت کنندگان این دو واکسن آنها را خوب تحمل کرده اند ولی از نتایج مراحل اولیه آزمایش این دو واکسن ناراضی است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19