پربازدید

ویدیو

کووید-19

اخبار کوتاه از کووید و واکسن آن – چهارشنبه 27 ژانویه

انتاریو

تعداد مبتلایان جدید انتاریو در 24 ساعت گذشته 1670 نفر بود که کمترین رقم در دو ماه گذشته است.

تعداد مرگها هنوز بالاست (49 نفر)

کبک

تعداد مبتلایان جدید کبک نیز رو به کاهش است (1328 نفر)

اما تعداد مرگها بالاست : 53 نفر

در کبک در روز چهارشنبه 1290 نفر در بیمارستانها بستری بودند که 221 نفرشان در بخش آی سی یو بستری هستند.

در ارتش کانادا

به گفته ستاد نیروهای مسلح کانادا تعداد مبتلایان به کووید در میان این نیروها رو به افزایش است و تنها در ماه ژانویه جواب تست نزدیک 250 نفر از نیروها مثبت بوده.

بالا گرفتن اختلاف اتحادیه اروپا با استرازنه کا

اتحادیه اروپا با کمپانی داروسازی استرا زنه کا بر سر تحویل واکسن اخنلاف پیدا کرده.  این اختلافات با اظهارات اخیر مدیر عامل استرازنه کا بالا گرفته. او گفت مقادیر مشخص شده در قرار دادها ارقام  ایده آل بوده و نه تعهد قطعی، و علت نرسیدن به این ایده آل، مسائل مربوط به افزایش تولید واکسن بوده.

ایران

ارقام جدید کرونا در ایران در 24 ساعت منتهی به صبح چهارشنبه 8 بهمن چنین بود:

  • تعداد مبتلایان جدید: 6608
  • جمع تعداد مبتلایان تا کنون: یک میلیون و 392 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 91
  • جمع تعداد مرگها تا کنون: 57651
  • تعداد افرادی که در بیمارستان بستری شدند: 695

آمریکا

ارقام کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 151616
  • جمع مبتلایان تا کنون: 25.4 میلیون
  • شمار مرگهای جدید: 4205
  • جمع مرگها تا کنون: 425.200بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19