پربازید

ویدیو

کووید-19

اخبار کوتاه از کووید و واکسن آن ـ چهارشنبه 30 دسامبر

بریتانیا

بریتانیا واکسن آسترازنکا را که با کمک دانشگاه آکسفورد تولید شده مورد تائید قرار داد. قرار است تزریق واکسن در این کشور از چهار ژانویه شروع شود.

ایران

آمار رسمی کرونا در ایران در روز چهارشنبه چنین اعلام شد:

  • تعداد ابتلاهای جدید: 6272 نفر
  • جمع تعداد مبتلایان تاکنون: یک میلیون و 218 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 149 نفر
  • جمع تعداد مرگها تاکنون: 55095 نفر

تاکنون 7 میلیون و 566 هزار تست در ایران انجام شده.

به ستوه آمدن آمریکایی ها

تلویزیون ای بی سی گفت آمریکایی ها از توزیع آهسته واکسن کرونا به ستوه آمده اند.

آمریکا

تعداد مبتلایان و مرگهای جدید آمریکا در روز چهارشنبه 30 دسامبر چنین اعلام شد:

  • تعداد مبتلایان جدید: 201,106 نفر
  • جمع تعداد مبتلایان تاکنون: 19,5 میلیون نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 3628 نفر
  • جمع تعداد مرگها تاکنون: 338769 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 124686 نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19