پربازدید

ویدیو

کووید-19

اخبار کوتاه از کرونا

مانیتوبا

استان مانیتوبا که فاز اول کرونا را با شمار کمتری از مبتلایان پشت سر گذاشت در این فاز به شدت گرفتار شده. در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹۲ بیمار جدید و ۱۰ مرگ جدید گزارش شد. مسئول ارشد بهداشت عمومی مانیتوبا از اینکه مردم در روزهای اخیر مقررات را رعایت نمی کنند و برای نمونه پارکینگ های فروشگاه ها را پر کرده اند ابراز ناخشنودی کرد.

ایران

در ایران ۱۳۰۵۳ بیمار جدید و ۴۸۶ مرگ جدید در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شد. بیش از سه هزار و یکصد نفر از بیماران بستری شدند.

آمریکا

ایالات متحده در روز یکشنبه ۱۳۵۱۸۵ ابتلای جدید و ۶۲۳ مرگ جدید را گزارش کرد. در یک هفته گذشته بیش از یک میلیون نفر بر تعداد مبتلایان آمریکا افزوده شده.

کبک

دو اتحادیه اصلی معلمان کبک به همراه یک گروه معتبر از والدین با بستن مدارس مخالفت کردند. علت مخالفت آنها آثار منفی دراز مدت بسته بودن مدارس بر دانش‌آموزان است. این در حالی است که به موجب آمار وزارت بهداشت و درمان کبک بیش از ۲۳۳۰ دانش آموز و ۷۰۰ نفر از کارکنان مدارس در هفته گذشته علائم فعال بیماری داشته اند.

ویروس به قلمرو بومیان نوناووت راه یافت

قلمرو بومیان نوناووت قلمرویی بود که از ابتدای پندمیک تقریباً از ویروس کرونا مصون مانده بود ولی در چند هفته گذشته حداقل ۱۸ مبتلا در این قلمرو شناسایی شده اند. به همین دلیل محدودیت هایی برقرار شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19