پربازدید

ویدیوکووید-19

اخبار کوتاه از کرونا و واکسن آن ـ ۲۱ دسامبر

اتحادیه اروپا

آژانس داروی اروپا واکسن فایزر را برای استفاده در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مورد تائید قرار داد. واکسیناسیون همگانی در اروپا احتمالا از هفته آینده شروع خواهد شد.

گونه جدید هنوز به کانادا وارد نشده

وزارت بهداشت کانادا صبح دوشنبه گفت تاکنون هیچ ردپایی از گونه جدید ویروس کووید ـ که در بریتانیا پخش شده ـ در کانادا دیده نشده.

بزرگترین درس

نزدیک به یکسال از شیوع پندمیک کرونا می گذرد. در آغاز پندمیک اطلاعات چندانی درباره این ویروس در دست نبود ولی اکنون شاید مهمترین درسی که گرفته شده این باشد که معلوم شده ویروس از طریق هوا پخش می شود.

ایران

آمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران در روز دوشنبه اول دی:

  • تعداد مبتلایان جدید: 6151 نفر
  • تعداد بستری شدگان جدید: 991 نفر
  • جمع تعداد مبتلایان تاکنون: یک میلیون و 164 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 191 نفر
  • جمع تعداد مرگها تاکنون: 53816 نفر

آمریکا

تعداد مبتلایان و مرگهای جدید در آمریکا در روز دوشنبه:

  • تعداد مبتلایان جدید: 179803 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 1422 نفر

دو برابر سقف

جدیدترین برآوردها حاکی است که تعداد بیماران کرونایی بستری شده در بخشهای آی سی یو در بیمارستانهای انتاریو تا ده روز دیگر به 300 نفر می رسد که دو برابر خط قرمز است.

خط قرمز 150 نفر است که در صورت رسیدن به این عدد جراحی های معمولی کنسل خواهد شد.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19