پربازدید

ویدیو

کووید-19

اخبار کوتاه از ویروس و واکسن آن – جمعه 15 ژانویه

گونه برزیلی

گونه جهش یافته ای از ویروس کووید شناسایی شده که سریعتر پخش می شود و ریشه اش از کشور برزیل است. در این رابطه بریتانیا محدودیت دیگری  وضع کردهو ورود مسافران از برزیل را ممنوع کرد.

انتاریو در اول صف

در انتاریو تا روز پنجشنبه 14 ژانویه 15 هزار و ششصد و نه نفر در مقابل ویروس کووید واکسینه شدند که این استان را در مکان اول استانها و قلمروها، از نظر نرخ واکسیناسیون نسبت به تعداد جمعیت، قرار می دهد.

بریتیش کلمبیا

بریتیش کلمبیا به فکر افتاده که  برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس،شاید درها را به روی سفرهای بین استانی ببندد.

کبک

وزیر کار کبک تهدید کرد که محدودیتهای بیشتری برای صنعت ساختمانسازی وصنایع کارخانه ای وضع می کند. گفته شده که این دو بخش مقررات و محدودیتها را رعایت نمی کنند.

ایران

آمار مبتلایان به کووید در ایران در روز جمعه 26 دی چنین گزارش شد:

  • تعداد بیماران جدید: 6485 نفر
  • مجموع بیماران تا کنون: یک میلیون و 318 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 83 نفر
  • مجموع مرگها تا کنون: 56621 نفر
  • ده شهرستان در استان مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.

آمریکا

آمریکا مبتلایان جدید آمریکا در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 238.400 نفر
  • مجموع مبتلایان:  23.3 میلیون نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 3973 نفر
  • مجموع مرگها:  388.785

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19