پربازدید

ویدیو

کووید-19

رواج برج های بلند چوبی در کانادا

ساخت برجهای بلند ساختمانی چوبی در کانادا در حال گسترش است. در این برجها سعی می شود به کمک تکنولوژیهای قدیم و جدید به جای سیمان و آهن، از چوب استفاده می شود.

تا ده سال قبل اینگونه برجها در کانادا تقریبا وجود نداشت اما اکنون بلندترین ساختمان چوبی جهان که 18 طبقه دارد در کمپوس دانشگاه بریتیش کلمبیا احداث شده. این برج البته دارای دو ستون سیمانی  است ولی بخش اعظم آن از چوب است و 1753 تن کربن در چوبهای آن ذخیره هستند که به معنای خارج کردن 500 اتومبیل از جاده ها به مدت یکسال است.

هدف اصلی از کاربرد چوب، کاهش نیاز به سیمان است. آژانس بین المللی انرژی تخمین می زند که هفت درصد از گازهای گلخانه ای جهان ناشی از تولید سیمان است.

مایکل گرین آرشیتکتی است که شش سال پیش در یکی از کنفرانس های  TED   به روی صحنه رفت و گفت دوران ساخت  آسمانخراش ها از چوب فرا رسیده. مایکل گرین می گوید در آن زمان خیلی ها حرف او را جدی نگرفتند و حتی بعضی  ها او را نادان خواندند.

اما بعد از سقوط بازار مسکن در بریتیش کلمبیا در ده سال پیش، دولت این استان شروع به ترویج استفاده از چوب در ساختمانهای بلند کرد. اروپایی ها نیز از مدتها قبل به این شیوه روی آورده اند که در عین حال کمکی است به صنعت چوب و جنگلداری.

به گزارش کندین پرس، هم اکنون دانشگاه تورنتو  قصد ساخت یک ساختمان 14 طبقه چوبی، و کالج جورج براون قصد احداث یک ساختمان 12 طبقه چوبی دارند.

یادآور می شود برای احداث این گونه ساختمانها هم از تکنیکهای قدیمی و هم از تکنولوژی جدید استفاده می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88619بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19