پربازدید

ویدیوکووید-19

احتمال کاهش قیمت مسکن در تورنتو و ونکوور

بر اساس گزارش بانک TD، خانه های ونکوور و تورنتو احتمالاً با کاهش 15 درصدی تدریجی در طول سه سال آینده روبرو می شوند. این کاهش قیمت اصلاً شباهتی به کاهش 30 درصدی ناگهانی که در سال 2007 در آمریکا اتفاق افتاد ندارد.
تحلیل گران بانک مدت هاست که در مورد افزایش بی رویه قیمت خانه در این دو شهر هشدار داده اند. این افزایش قیمت ها ناشی از ثبات اقتصادی و بهره های پائین بانک ها بوده است که در سال جاری نیز کماکان تغییر نمی کند.
به گزارش بانک TD بازار مسکن ونکوور بعد از یک افزایش فوق العاده در سال گذشته اکنون به ثبات رسیده است.
به نظر می رسد که تورنتو هنوز هم پذیرای افزایش قیمت است. اما پیش بینی می شود که این شهر نیز از ونکوور دنباله  روی کند و افزایشی را که طی این سال ها شاهدش بودیم را نداشته باشد.
این کارشناسان می گویند آپارتمان ها بخشی از بازار مسکن هستند که بیشترین خطر آنها را تهدید می کند 20 تا 25 درصد کسانی که آپارتمان ها را خریداری می کنند آنها را برای سرمایه گذاری می خرند و اجاره می دهند.
کارشناسان در ادامه اذعان می کنند که با همه اینها هنوز بازار مسکن در این دو شهر قوی است و اتفاقات آینده به قدرت اقتصادی کشور و مهاجرانی که وارد این شهرها می شوند بستگی دارد.
کندین پرس

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19