پربازدید

ویدیو

کووید-19

احتمال پذیرش ۵۸۰ هزار مهاجر جدید در سال جاری

بر اساس جدیدترین داده ها، کانادا تحت برنامه سطوح مهاجرت 2023-2025، در پذیرش مهاجران با اقامت دائم از هدف سالانه خود فراتر خواهد رفت.

در نوامبر سال 2022، وزارت مهاجرت کانادا هدف خود را پذیرش 465 هزار مقیم دائم جدید در سال جاری، 485 هزار مقیم دائم جدید در سال 2024 و 500 هزار نفر در سال 2025  تعیین کرد.

گرچه مهاجرت کلی در ماه های فوریه و مارچ 2023 کاهش یافت اما کانادا در سه ماهه اول سال 2023 (ژانویه تا مارچ) پذیرای 145330 مقیم دائم جدید بوده است.

به گزارش وبسایت immigrationnewscanada.ca  اگر این روند ادامه یابد، وزارت مهاجرت کانادا برای سال جاری رکورد جدیدی را با ورود بیش از 580 هزار مهاجر جدید  ثبت خواهد کرد.

در نتیجه، نرخ تخمینی مهاجرت در سال جاری 25 درصد بیشتر از هدف وزارت مهاجرت در سال 2023 و حتی 16 درصد بیشتر از سطح تعیین شده سال 2025 خواهد بود.

در ژانویه 2023 کانادا پذیرای 50905 مقیم دائم جدید بود که از نظر نرخ ماهانه، از سال 2015 به این سو بی سابقه بوده است. با این حال، ورود ماهانه مهاجران جدید دارای اقامت از ژانویه 2023 نسبتا کاهش یافته است.

در ماه فوریه، کانادا پذیرای 49645 مقیم دائم جدید بود اما در ماه مارچ این تعداد به 44780 مقیم دائم کاهش یافت که 9.8 درصد کاهش را نشان می دهد. به دلیل اعتصابات 19 اپریل تا 1 می، انتظار می ‌رود این تعداد بیشتر کاهش یابد.

انتاریو (بزرگترین و پرجمعیت ‌ترین استان کانادا) محبوبترین مکان مهاجران در 3 ماه اول سال بود که 60800 مقیم دائم جدید را به خود جذب کرد. بریتیش کلمبیا، آلبرتا و کبک هر یک پذیرای بیش از 15 هزار مهاجر جدید در سه ماهه اول سال بودند.

بیش از نیمی از مهاجران انتاریو در سه ماه اول سال جاری تحت برنامه های اقتصادی وارد این استان شدند. برنامه های اقتصادی شامل برنامه آزمایشی کشاورزی ـ غذایی، برنامه داشتن تجربه کار در کانادا (CEC)، برنامه پرستار خانگی سالمندان و کودکان، برنامه آزمایشی مهاجرت به مناطق کم جمعیت روستایی و شمالی (RNIP)، برنامه فدرال نیروهای متخصص (FST)، برنامه فدرال نیروی کار ماهر (FSW)، برنامه ویزای استارتاپ، برنامه خوداشتغالی و برنامه  TR2PR است.

در سه ماهه اول سال 2023، تعداد 16760 مقیم دائم جدید دیگر از طریق اسپانسرشیپ خانواده و 9205 نفر از طریق برنامه های پناهندگی کانادا وارد انتاریو شدند.

میزان مهاجرت به کبک در 3 ماهه اول سال جاری موجب شده که این استان تا پایان سال 2023 پذیرای 64180 مقیم دائم جدید باشد.

طبق آخرین داده های موجود، کانادا در 3 ماه اول سال 2023 پذیرای حدود 145330 مقیم دائم جدید بوده است. از این تعداد، بیش از نیمی از مهاجران تحت برنامه های مهاجرت اقتصادی در سه ماهه اول سال 2023 وارد شدند. انتاریو پذیرای بیشترین تعداد مهاجران جدید بوده و پس از آن بریتیش کلمبیا، آلبرتا و کبک قرار دارند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=183442بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19