پربازدید

ویدیو

کووید-19

احتمال مؤثر بودن این دارو علیه سویه اومیکرون

کمپانی داروسازی بریتانیایی می‌گوید داروی آنتی بادی که برای بیماری کرونا تولید کرده، علیه سویه اومیکرون هم مؤثر است.

کمپانی گلاکسو اسمیت کلاین GlaxoSmitKline امیدوار است که پروسه آزمایش این دارو را روی سویه اومیکرون تا پایان دسامبر به آخر برساند تا معلوم شود تا چه اندازه علیه جهش های این سویه مؤثر است.

اظهارات این کمپانی نشانه آن است که حداقل بعضی از داروهای کنونی درمان کرونا، پتانسیل آن را دارند که روی سویه جدید اومیکرون اثر داشته باشند.

استفاده از داروی آنتی بادی این کمپانی هم اکنون در کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و ژاپن مجاز است.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19