پربازدید

ویدیو

کووید-19

احتمال دریافت یک میلیون واکسن استرازنه کا توسط کانادا

وزارت بهداشت کانادا از چند روز پیش بررسی واکسن استرازنه کا را شروع کرده. نمونه های این واکسن اخیرا برای بررسی در اختیار کانادا قرار گرفته.

اگر کانادا این واکسن را برای استفاده مورد تائید قرار دهد، در فاصله کمتر از دو ماه، 1.1 میلیون دوز آن تحویل کانادا خواهد شد.

چگونگی توزیع واکسن استرزنه کا

واکسن استرازنه کا از طریق برنامه ای به نام کو-واکس Covax global Vaccine Sharing Initiative در اختیار کانادا قرار می گیرد. کانادا در سپتامبر گذشته مبلغ 440 میلیون دلار به این صندوق واریز کرده و به دلیل همین مشارکت، واکسنها مستقیم به کانادا تحول خواهند شد.

بعد از محاسبه هزینه واکسنها، آنچه از پول کانادا باقی می ماند در صندوق ویژه ای ذخیره می شود تا برای خرید واکسن جهت 92 کشور فقیر و یا کم در آمد مصرف شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139295بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19