پربازدید

ویدیو

کووید-19

احتمال برکناری ترامپ در چند روز آینده قوت گرفت

دموکراتهای آمریکا به رهبری نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان به طور جدی می خواهند دانلد ترامپ را در همین چند روز مانده تا پایان دوران ریاست جمهوری اش استیضاح کنند.

دوره ریاست جمهوری ترامپ 20 ژانویه به آخر می رسد . او بعد از مدتها مقاومت، شکست خود را در مقابل جو بایدن پذیرفته و گفته که کاخ سفید را ترک خواهد کرد. با وجود این دموکراتها می خواهند در همین چند روز باقی مانده او را استیضاح کنند.

برخی تحلیلگران می گویند هدف دموکراتها از این استیضاح دقیقه 90 این است که ترامپ را از کاندیداتوری مجدد برای ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 منصرف کنند. تلاش دموکراتها برای استیضاح ترامپ یکبار در سال گذشته با شکست رو به رو شد ولی این بار  دو تفاوت وجود دارد: یکی آنکه اینبار دموکراتها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت دارند، دوم آنکه تعدادی از جمهوری خواهان از استیضاح ترامپ حمایت می کنند.

قبل از آنکه مجلسین بتوانند برای استیضاح ترامپ رای دهند، وزرای دولت ترامپ می توانند با اکثریت آرا او را برکنار کنند. به همین دلیل دموکراتها از مایک پنس معاون ریاست جمهوری خواسته اند که متمم 25 قانون اساسی را فعال کند و از اعضای دولت بخواهد ترامپ را بر کنار کنند.

تعداد سیاستمدارانی که خواستار استیضاح ترامپ هستند پیوسته رو به افزایش است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19